Heikki

Vierumäki mukana Heinolan elinvoimaa rakentamassa

Heinolan kaupungin elinvoimajohtaja Heikki Mäkilän ääneen tulee annos lisää innostusta, kun hän työntää haastattelijan eteen Hyvän Elämän Aarrekartan, vision Vierumäen alueen laajenevista palveluista.

”Vierumäki Resortissa on jo nyt yli kolme tuhatta vuodepaikkaa ja lisää tulossa. Valmisteilla oleva kaava avaa lisäksi ovet mittavalle Suomen Urheiluopiston alueen ulkopuoliselle vapaa-ajan rakentamiselle. Kun Kimolan kanava runsaan vuoden päästä tarjoaa vesireitin Kouvolaan, edellytykset huomattavasti nykyistä laajemmille vesistömatkailupalveluillekin ovat olemassa.”

Mäkilä puhuu muun muassa Stopover-matkailun kehittämisestä – siitä, kuinka vaikkapa muualle suuntaavat kiinalaiset lentomatkustajat saadaan välilaskun yhteydessä käyttämään hyväkseen paikallisia palveluita.

”Meillä on monimuotoinen puhdas luonto vesistöineen ja runsas palvelutarjonta liikunta- ja hyvinvointimatkailijoille. Lentokentältä vaivattomasti tavoitettava Päijät-Häme on varteenotettava vaihtoehto vaikkapa aasialaisten jo löytämälle Lapille.

Matkailun konsepteja kehitetään jatkuvasti, esimerkiksi Salpausselkä Geopark -hankkeen avulla. Veden äärellä sijaitseva ja puistomainen Heinola markkinoi itseään Suomen kesäpääkaupunkina. Talvestakin saadaan sesonki, kun oikeista naruista vedetään.”

”Liikunnan ja hyvinvoinnin teema on ympärivuotinen. Päijät-Hämeessä onkin jo jonkin aikaa tehty yhteistyötä Winter Know-How -nimilapulla talvisten aktiviteettien kaupallistamiseksi kiinalaisille matkailijoille.”

Heinolan näkökulmasta Vierumäki on jo nyt tällä rintamalla etulinjassa, vuodenaikaan katsomatta.

”Vierumäki on meillä erittäin tärkeä. Monissa asiakassegmenteissä Vierumäki tunnetaan jopa paremmin kuin Heinola. Alue tarjoaa valtavat liikuntamahdollisuudet kaikille ajateltavissa oleville kohderyhmille. Vierumäen palvelut linkittyvät luontevasti myös erilaisiin megatapahtumiin, kuten vuoden 2017 MM-hiihtoihin tai vaikkapa Iitin tuleviin MotoGP-kilpailuihin.”

Biotalous nousussa

Kaikkea ei Heinolassakaan haluta laittaa yhden kortin varaan. Yli tuhat työpaikkaa tarjoavan hyvinvointi- ja vapaa-aikasektorin rinnalle strategian toiseksi yhtä merkittäväksi kärjeksi on nostettu kestävän kehityksen teollisuus, ennen kaikkea biotalous. Sen osana on puurakentaminen, johon liittyvään osaamiseen on jo pitkään panostettu.

Euroopan aluekehitysrahaston ja Päijät-Hämeen liiton rahoittamalla Bioinvest-hankkeella sekä sen jatkohankkeilla ollaan luomassa kaupunkiin biotalouspuisto, joka toimii alan innovaatioiden alustajana ja auttaa vetämään puoleensa investointeja.

Mäkilä on tyytyväinen tähänastisiin tuloksiin.

”Meillä on jo varsin hyvä käsitys siitä, mitä tällainen kokonaisuus voisi pitää sisällään. Apuna oli esimerkiksi selvitys tarjolla olevista raaka-aineista. Uusia tuoteideoita ja pilotteja on jo syntynyt, samoin uusia yrityksiä. Olemme kylväneet siemenen laajalle bioalan toimijoiden ekosysteemille.”

Heinolalla on hyvät valmiudet ottaa vastaan uusia yrittäjiä, suuriakin.

”Invest in -toiminnalla pyrimme saamaan alueelle uusia toimijoita kärkitoimialoillemme. Siinä onkin onnistuttu hyvin, ja toteutamme parhaillaan uutta yrityspuistoa Vierumäelle huippupaikalle moottoritien varteen. Järkevä kustannustaso ja strateginen liiketoiminnan kehittäminen ovat vahvuuksiamme. Aloittavia yrityksiä palvelemme avoimessa työtilassa Spotissa, jossa yritysneuvonnan lisäksi on tarjolla työpisteitä ja kokoustiloja tilapäiseen tarpeeseen.”

Pikkukaupungin tunnelmaa

Työttömyyden Mäkilä kertoo Heinolassa laskeneen muuta Päijät-Hämettä nopeammin. Asukastyytyväisyyskin on hyvällä mallilla. Kaupungin pari vuotta sitten käyttöön ottama slogan Pieni kaupunki – iso elämä tuntuu osuneen maaliinsa.

”Toteutimme jokin aika sitten tutkimuksen Heinolaan viimeisen kolmen vuoden aikana muuttaneiden keskuudessa. Vastaajista 99 % ilmoitti voivansa suositella kaupunkia asuinpaikaksi myös ystävilleen. Konsulttitoimisto MDI:n vertailussakin Heinola oli asukastyytyväisyydessä maan absoluuttista kärkeä.”

Mäkilän mukaan moni suomalainen haluaa edelleen asua pikkukaupunkimaisessa rauhalliseksi ja turvalliseksi koetussa ympäristössä, sopivalla etäisyydellä metropolin kuumeisesta hyörinästä.

”Puolet Suomen elinkeinoelämästä sijaitsee 150 kilometrin säteellä Heinolasta. Täältä tai tänne ei yleensä ole pitkä matka. Rautatieliikenteen kehittämisellä saavutettaisiin myös koko Suomen näkökulmasta etuja niin teollisuudelle kuin matkailulle, ja pendelöinti tarjoaisi kestävän vaihtoehdon yksityisautoilulle. Tämä onkin yksi seuraavista isoista tavoitteistamme.”

Kun vauhtiin on päästy, vahvuuksia tulee lisää.

”Huippuluokan vapaa-ajanpalveluiden lisäksi meillä on tarjota yksi maan parhaista lapsiperheiden palvelukonsepteista. Myös kaupungin terveyspalvelut ovat huippuluokkaa. Opiskelupaikkojakin Heinola–Lahti-akselilta löytyy huomattavasti enemmän kuin yleensä ymmärretään. Kaiken lisäksi rakennamme parhaillaan Suomen terveintä kouluverkkoa.”

Mistä sitten löytyy sateenkaaren pää Mäkilän esittelemällä Hyvän Elämän Aarrekartalla? Vierumäen golfkentiltä?

”Golf on Vierumäelle tärkeä vetovoimatekijä ja haluamme antaa sille tukemme kaikin käytettävisssämme olevin keinoin. Yhteistyö Challenge Tourin ja mahdollisen European Tourin kilpailun merkeissä on yksi tapa olla mukana. Golf on kansainvälinen laji, joten kilpailu tarjoaa meille näkyvyyttä yli rajojen. Pro-amit ovat olleet meille hyvä väline yritysyhteistyön monipuolistamiseen. Kumppanit ovat tykänneet tapahtumasta kovasti.”